VELKOMMEN TIL

Innovasjonscampus Steinkjer.

Vil du være med å lage vår nye visjon? Delta på arrangementet "Fra ambisjon til visjon" 5. mars.

«Vi bygger et arealeffektivt og tidsriktig bygg som innbyr til felles bruk, smarte løsninger og åpen innovasjon»

Kommende arrangementer

5mar 13:00

Fra ambisjon til visjon

  • Rådhussalen, Steinkjer Rådhus
  • Gratis

Innovasjonscampus Steinkjer inviterer leietakerne til arbeidsøkt i rådhussalen på Steinkjer rådhus tirsdag 5. mars, hvor vi sammen skal utvikle campusens visjon og verdier. // Innovasjonscampus Steinkjer invites tenants to a work session in the council hall at Steinkjer Town Hall on Tuesday, March 5, where we will attempt to develop the campus’ vision and values...

Les mer »
AccessDeniedAccess DeniedE76F3A9FBEA71058O2VPHsaZ22rg2JbNb9qlXE6e9iKDxjokaRyARet+jAH2h0F58F5xPloX+f/GiMIVjwE8aczg9Kc=